เปิดจองแล้ว! ติววิชาการบัญชี 1 หลักสูตรเตรียมสอบ CPA ของปี 2559
วิชาการบัญชี 1 เรียนทุกวันอาทิตย์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 7, 14 ก.พ. 2559
โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมรับหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม
มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
หลักสูตรติวเข้มวิชาการบัญชี 1 และการบัญชี 2 ทางไปรษณีย์
(สำหรับผู้อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด เราขอเปิดหลักสูตรติวเข้มทางไปรษณีย์ เพียงวิชาละ 3,500 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 เรียนทุกวันเสาร์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 9, 16, 23, 30 ม.ค. และ 6, 13 ก.พ. 2559
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 1 Sec 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 Sec 2
เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 3 สัปดาห์ ในวันที่ 20, 21, 27, 28 ก.พ. และ 5, 6 มี.ค. 2559
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ
แนวทางตอบข้อสอบจำลองย้อนหลัง

สงวนลิขสิทธิ์โดย CPA Solution
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA
สั่งซื้อได้ทันที

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA ที่มีส่วนให้ผู้สอบบัญชีประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ท่าน แต่ง และเรียบเรียงโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อ่านรายละเอียด

ทำแบบทดสอบฟรี
เพื่อความพร้อมก่อนสอบ

เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่านได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ และประหยัดเวลาสำหรับการติวเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อหาตรงกับความต้องการและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียด

ทดลองทำโจทย์ฟรี...
เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่าน ได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจของตัวท่านเอง


สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 1

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 2

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ