หลักสูตรติว CPA วิชาการบัญชี 2 เร่งรัด 3 วัน
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 2557 – 26 ต.ค. 2557
เฉพาะหัวข้อซับซ้อน ตามหัวข้อต่อไปนี้ :
รายได้ สัญญาก่อสร้าง การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด สัญญาเช่า กำไรต่อหุ้นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
และการบัญชีต้นทุน ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาทเท่านั้น สนใจสมัครด่วน ช้าเต็มครับ
รายละเอียด
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 Sec.2 สำหรับสอบครั้งที่ 3/2557
เรียน 6 วัน เสาร์-อา 4,5,11,12,18,19 ตุลาคมครับ
เนื่องจากมีผู้เตรียมสอบจำนวนมากต้องการติว CPA วิชาการบัญชี 1 ผมจึงเปิด Sec.2 ที่เรียน 6 วัน 3 สัปดาห์
เรียนทุกเสาร์ - อาทิตย์ 
ในวันที่ 4,5,11,12,18,19 ตุลาคม เวลา 9.00 - 16.30 น. หากสนใจสมัครมาได้เลยนะครับ ช้าเต็มครับ ^^
รายละเอียด
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 วิชาการบัญชี 2 และ DipTFR
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด
พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม
เล่มละ 550 บาท ทุกๆ 2 เล่ม ลดเหลือ 1,050 บาท พร้อมค่าขนส่ง
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ
แนวทางตอบข้อสอบจำลองย้อนหลัง

สงวนลิขสิทธิ์โดย CPA Solution
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA
สั่งซื้อได้ทันที

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA ที่มีส่วนให้ผู้สอบบัญชีประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ท่าน แต่ง และเรียบเรียงโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อ่านรายละเอียด

ทำแบบทดสอบฟรี
เพื่อความพร้อมก่อนสอบ

เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่านได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ และประหยัดเวลาสำหรับการติวเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อหาตรงกับความต้องการและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียด

ทดลองทำโจทย์ฟรี...
เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่าน ได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจของตัวท่านเอง


สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 1

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 2

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ