วิชาการบัญชี 1
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
เรียนทุกวันอาทิตย์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 16, 23, 30 ส.ค. 6, 13, 20 ก.ย.
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 เรียนทุกวันเสาร์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 15, 22, 29 ส.ค. 5, 12, 19 ก.ย.
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 1 Sec 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 Sec 2
เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 3 สัปดาห์ ในวันที่ 26, 27 ก.ย. 3, 4, 10, 11 ตค.
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
หลักสูตรติวเข้มวิชาการบัญชี 1 และการบัญชี 2 ทางไปรษณีย์
(สำหรับผู้อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด เราขอเปิดหลักสูตรติวเข้มทางไปรษณีย์ เพียงวิชาละ 3,500 บาท
รายละเอียด
การรายงานทางการเงิน : คู่มือเตรียมสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย
(FINANCIAL REPORTING: Exam Preparation for Diploma in Thai Financial Reporting)
เป็นสรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน พร้อมตัวอย่างกว่า 200 ข้อ
และเฉลยข้อสอบเก่าของ DipTFR, DipIFR, และ CPA กว่า 50 ข้อ ซึ่งเหมาะกับการใช้ประกอบการทำงานของ
มืออาชีพทางการบัญชี (Auditor นักบัญชี ผู้จัดการสำนักงานบัญชี นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ)
รวมทั้งเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบ DipTFR ที่สภาจัดสอบปีละ 1 – 2 ครั้ง
หนา 700 หน้า รูปเล่มสวยมาก เหมาะกับการเก็บไว้ประดับโต๊ะทำงาน ราคาเพียง 650 บาทเท่านั้น
สนใจสั่งซื้อได้แล้วที่นี่
การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557
(FINANCIAL REPORTING : Based on Revised 2014 TFRS)
เนื้อหาจะเป็น TFRS ทั้งหมดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีโจทย์แบบฝึกหัด (เฉลยจะส่งให้กับอาจารย์ที่ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน)
สามารถใช้ได้ทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท เหมาะกับการเรียนการสอนวิชานโยบายการบัญชี สัมมนาการบัญชีการเงิน การรายงานทางการเงิน เป็นต้น
รวมทั้งใช้เป็นคู่มือแก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 600 หน้า ราคาเพียง 380 บาท
สนใจสั่งซื้อได้แล้วที่นี่
คู่มือเตรียมสอบ และแบบฝึกทำวิชาการบัญชี 1 และการบัญชี 2
(Update ตาม ม.รง. ปรับปรุงปี 2557) เล่มละ 550 บาท
การสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี SCB 045-4-01578-8 หรือ KBANK 001-2-54708-0 นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
2.SMS มาที่ 081-755-0543 หรือ Line มาที่ Line ID : cpa-somsak หรือ
www.facebook.com/CPASolution บอกชื่อสกุล ที่อยู่ และเล่มหนังสือที่ต้องการซื้อ
3. เราจะจัดส่งให้ท่านโดยทันที
หมายเหตุ หากต้องการให้ EMS ต้องจ่ายเพิ่มเล่มละ 50 บาท
สนใจสั่งซื้อได้แล้วที่นี่

เฉลยข้อสอบ
แนวทางตอบข้อสอบจำลองย้อนหลัง

สงวนลิขสิทธิ์โดย CPA Solution
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA
สั่งซื้อได้ทันที

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA ที่มีส่วนให้ผู้สอบบัญชีประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ท่าน แต่ง และเรียบเรียงโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อ่านรายละเอียด

ทำแบบทดสอบฟรี
เพื่อความพร้อมก่อนสอบ

เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่านได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ และประหยัดเวลาสำหรับการติวเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อหาตรงกับความต้องการและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียด

ทดลองทำโจทย์ฟรี...
เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่าน ได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจของตัวท่านเอง


สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 1

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 2

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ