เตรียมพบกับคอร์สเนื้อหาใหม่
ทั้งสอนสด Online และแบบรวมทั้งสองอย่าง ได้ที่นี่ี
เตรียมพบกับคอร์สเนื้อหาใหม่
ทั้งสอนสด Online และแบบรวมทั้งสองอย่าง ได้ที่นี่ี
 • ห้องเรียน : วิชาการบัญชี 1

  สำหรับผู้ลงทะเบียนวิชานี้เท่านั้น โปรดเตรียม Username และ Password สำหรับ Login และ Code สำหรับเข้าดูวิดีโอคอร์สแต่ละบท

 • ห้องเรียน : วิชาการบัญชี 2

  สำหรับผู้ลงทะเบียนวิชานี้เท่านั้น โปรดเตรียม Username และ Password สำหรับ Login และ Code สำหรับเข้าดูวิดีโอคอร์สแต่ละบท

 • ห้องเรียน : วิชาการบัญชี 1 (แบบ 15 วัน)

  สำหรับผู้ลงทะเบียนวิชานี้เท่านั้น โปรดเตรียม Username และ Password สำหรับ Login และ Code สำหรับเข้าดูวิดีโอคอร์สแต่ละบท

 • ห้องเรียน : วิชาการบัญชี 2 (แบบ 15 วัน)

  สำหรับผู้ลงทะเบียนวิชานี้เท่านั้น โปรดเตรียม Username และ Password สำหรับ Login และ Code สำหรับเข้าดูวิดีโอคอร์สแต่ละบท

 • ห้องเรียน :ปรนัย วิชาการบัญชี 1

  สำหรับผู้ลงทะเบียนวิชานี้เท่านั้น โปรดเตรียม Username และ Password สำหรับ Login และ Code สำหรับเข้าดูวิดีโอคอร์สแต่ละบท

เตรียมสอบ CPA : วิชาการบัญชี 1 หลักสูตรออนไลน์

เน้นความเชื่อมโยงของ TFRS เป็นหลักสูตรรวบยอดความคิด สอน 100% ของหัวข้อที่ออกข้อสอบ ทั้งเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน การรวมธุรกิจ และงบการเงินของกลุ่มกิจการ เน้นกลยุทธ์การทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์เก่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ผู้สอน ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าลงทะเบียนวิชาละ 4,500.-

สมัครเรียนคอร์สนี้ ดูวิดีโอตัวอย่าง

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี SCB 045-4-01578-8 หรือ KBANK 001-2-54708-0 นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ แล้ว SMS ชื่อสกุล และหลักสูตร / วิชาที่สมัคร มาที่ 081-755-0543 หรือ Line มาที่ Line ID : cpa-somsak

เตรียมสอบ CPA : วิชาการบัญชี 2 หลักสูตรออนไลน์

เน้นความเชื่อมโยงของ TFRS เป็นหลักสูตรรวบยอดความคิด สอน 100% ของหัวข้อที่ออกข้อสอบ ทั้งเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน การรวมธุรกิจ และงบการเงินของกลุ่มกิจการ เน้นกลยุทธ์การทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์เก่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ผู้สอน ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าลงทะเบียนวิชาละ 4,500.-

สมัครเรียนคอร์สนี้ ดูวิดีโอตัวอย่าง

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี SCB 045-4-01578-8 หรือ KBANK 001-2-54708-0 นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ แล้ว SMS ชื่อสกุล และหลักสูตร / วิชาที่สมัคร มาที่ 081-755-0543 หรือ Line มาที่ Line ID : cpa-somsak

15 DAYS เตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1

เน้นความเชื่อมโยงของ TFRS เป็นหลักสูตรรวบยอดความคิด สอน 100% ของหัวข้อที่ออกข้อสอบ ทั้งเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน การรวมธุรกิจ และงบการเงินของกลุ่มกิจการ เน้นกลยุทธ์การทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์เก่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ผู้สอน ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,500.-

สมัครเรียนคอร์สนี้ดูวิดีโอตัวอย่าง

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี SCB 045-4-01578-8 หรือ KBANK 001-2-54708-0 นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ แล้ว SMS ชื่อสกุล และหลักสูตร / วิชาที่สมัคร มาที่ 081-755-0543 หรือ Line มาที่ Line ID : cpa-somsak

15 DAYS เตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

เน้นความเชื่อมโยงของ TFRS เป็นหลักสูตรรวบยอดความคิด สอน 100% ของหัวข้อที่ออกข้อสอบ ทั้งเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน การรวมธุรกิจ และงบการเงินของกลุ่มกิจการ เน้นกลยุทธ์การทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์เก่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ผู้สอน ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,500.-

สมัครเรียนคอร์สนี้ดูวิดีโอตัวอย่าง

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี SCB 045-4-01578-8 หรือ KBANK 001-2-54708-0 นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ แล้ว SMS ชื่อสกุล และหลักสูตร / วิชาที่สมัคร มาที่ 081-755-0543 หรือ Line มาที่ Line ID : cpa-somsak

เตรียมสอบ CPA :แบบปรนัย วิชาการบัญชี 1 หลักสูตรออนไลน์

เน้นความเชื่อมโยงของ TFRS เป็นหลักสูตรรวบยอดความคิด สอน 100% ของหัวข้อที่ออกข้อสอบ ทั้งเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน การรวมธุรกิจ และงบการเงินของกลุ่มกิจการ เน้นกลยุทธ์การทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์เก่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ผู้สอน ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,200.-

สมัครเรียนคอร์สนี้ดูวิดีโอตัวอย่าง

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี SCB 045-4-01578-8 หรือ KBANK 001-2-54708-0 นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ แล้ว SMS ชื่อสกุล และหลักสูตร / วิชาที่สมัคร มาที่ 081-755-0543 หรือ Line มาที่ Line ID : cpa-somsak

เฉลยข้อสอบ
แนวทางตอบข้อสอบจำลองย้อนหลัง

สงวนลิขสิทธิ์โดย CPA Solution
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA
สั่งซื้อได้ทันที

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA ที่มีส่วนให้ผู้สอบบัญชีประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ท่าน แต่ง และเรียบเรียงโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อ่านรายละเอียด

ทำแบบทดสอบฟรี
เพื่อความพร้อมก่อนสอบ

เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่านได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ และประหยัดเวลาสำหรับการติวเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อหาตรงกับความต้องการและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียด

ทดลองทำโจทย์ฟรี...
เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่าน ได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจของตัวท่านเอง


สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 1

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 2

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ