หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
เรียนทุกวันอาทิตย์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 23, 30 เม.ย., 7, 14, 21, 28 พ.ค. 2559
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท พร้อมรับหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2
เรียนทุกวันเสาร์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 24 เม.ย., 1, 8, 15, 22, 29 พ.ค. 2559
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท พร้อมรับหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 1 SEC 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 SEC 2
เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 3 สัปดาห์ ในวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19 มิ.ย. 2559
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 1 ไปรษณีย์
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ทางไปรษณีย์
เราจะส่งหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม ให้ท่านก่อน แล้วจะทยอยส่ง CD ไฟล์เสียงประกอบการเรียนในครั้งที่ 2/2559
ให้กับท่านทุกๆ วันจันทร์ หลังบรรยายเสร็จ จำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2559 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 2 ไปรษณีย์
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ทางไปรษณีย์
เราจะส่งหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม ให้ท่านก่อน แล้วจะทยอยส่ง CD ไฟล์เสียงประกอบการเรียนในครั้งที่ 2/2559
ให้กับท่านทุกๆ วันจันทร์ หลังบรรยายเสร็จ จำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2559 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ
แนวทางตอบข้อสอบจำลองย้อนหลัง

สงวนลิขสิทธิ์โดย CPA Solution
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA
สั่งซื้อได้ทันที

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA ที่มีส่วนให้ผู้สอบบัญชีประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ท่าน แต่ง และเรียบเรียงโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อ่านรายละเอียด

ทำแบบทดสอบฟรี
เพื่อความพร้อมก่อนสอบ

เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่านได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ และประหยัดเวลาสำหรับการติวเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อหาตรงกับความต้องการและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียด

ทดลองทำโจทย์ฟรี...
เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่าน ได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจของตัวท่านเอง


สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 1

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 2

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ