วิชาการบัญชี 1 Comprehensive Class
เรียนทุกวันอาทิตย์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 13, 20, 27 ส.ค. และ 3, 10, 17 ก.ย.
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class
เรียนทุกวันเสาร์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 12, 19, 26 ส.ค. และ 2, 9, 16 ก.ย.
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 1 Sec 2
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ที่ดีที่สุด ด้วยอัตราผ่านมากกว่า 70% ของสนามสอบ ครบถ้วนทุกมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทพร้อมหนังสือคู่มือและแบบฝึกหัด 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 1 Step-By-Step Class
(ศูนย์ไบเทค ลง BTS บางนาเดิน 200 เมตร)
เน้นฝึกทำโจทย์ เป็นขั้นตอน เน้นการคำนวณที่สำคัญ ฝึกหลักการ/เทคนิคตัดตัวเลือก choice เพิ่มคะแนนปรนัยให้เกิน 30 คะแนน
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 2 Step-By-Step Class
(ศูนย์ไบเทค ลง BTS บางนาเดิน 200 เมตร)
เน้นฝึกทำโจทย์ เป็นขั้นตอน เน้นการคำนวณที่สำคัญ ฝึกหลักการ/เทคนิคตัดตัวเลือก choice เพิ่มคะแนนปรนัยให้เกิน 30 คะแนน
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 1 ไปรษณีย์
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ทางไปรษณีย์ จำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.เป็นต้นไป
รายละเอียด
วิชาการบัญชี 2 ไปรษณีย์
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ทางไปรษณีย์ จำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.เป็นต้นไป
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ
แนวทางตอบข้อสอบจำลองย้อนหลัง

สงวนลิขสิทธิ์โดย CPA Solution
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA
สั่งซื้อได้ทันที

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA ที่มีส่วนให้ผู้สอบบัญชีประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ท่าน แต่ง และเรียบเรียงโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อ่านรายละเอียด

ทำแบบทดสอบฟรี
เพื่อความพร้อมก่อนสอบ

เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่านได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ และประหยัดเวลาสำหรับการติวเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อหาตรงกับความต้องการและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียด

ทดลองทำโจทย์ฟรี...
เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่าน ได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจของตัวท่านเอง


สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 1

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 2

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ