ได้เวลาเตรียมความพร้อม เพื่อพุ่งสู่เส้นชัย
วิชาการบัญชี 1 Comprehensive Class
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 เรียนทุกวันอาทิตย์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 8,15,22,29 ม.ค.,5,12 ก.พ. 2560
รายละเอียด
ได้เวลาเตรียมความพร้อม เพื่อพุ่งสู่เส้นชัย
วิชาการบัญชี 2 Comprehensive Class
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 เรียนทุกวันเสาร์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 7,14,21,28 ม.ค.,4,11 ก.พ. 2560
รายละเอียด
ก้าวทีละขั้น มุ่งมั่นก่อนใคร เพื่อเส้นชัยของทุกคน
วิชาการบัญชี 1 STEP-BY-STEP CLASS
หลักสูตรเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 เรียนทุกวันเสาร์ 6 สัปดาห์ ในวันที่ 7,14,21,28 ม.ค.,4,11 ก.พ. 2560
รายละเอียด
ก้าวอย่างมั่นใจ เพื่อเส้นชัยที่เฝ้ารอ
วิชาการบัญชี 2 STEP-BY-STEP CLASS
เรียนทุกวันเรียนทุกวันเสาร์ 6 สัปดาห์ ในวันอาทิตย์ที่ 8,15,22,29, มค และ 5,12 ก.พ. 2560
รายละเอียด
มาเตรียมความพร้อม ให้ถึงขีดสุด เพื่อพุ่งสู่เป้าหมาย
วิชาการบัญชี 1 ไปรษณีย์
จำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียด
มาเตรียมความพร้อม ให้ถึงขีดสุด เพื่อพุ่งสู่เป้าหมาย
วิชาการบัญชี 2 ไปรษณีย์
จำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียด
เสริมแกร่ง ติวเข้ม เต็มถัง ก่อนสตาร์ท
วิชาการบัญชี 1 เร่งรัด
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 18, 19 ก.พ. 2560
รายละเอียด
เสริมแกร่ง ติวเข้ม เต็มถัง ก่อนสตาร์ท
วิชาการบัญชี 2 เร่งรัด
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 25, 26 ก.พ. 2560
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ
แนวทางตอบข้อสอบจำลองย้อนหลัง

สงวนลิขสิทธิ์โดย CPA Solution
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA
สั่งซื้อได้ทันที

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA ที่มีส่วนให้ผู้สอบบัญชีประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ท่าน แต่ง และเรียบเรียงโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อ่านรายละเอียด

ทำแบบทดสอบฟรี
เพื่อความพร้อมก่อนสอบ

เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่านได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ และประหยัดเวลาสำหรับการติวเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อหาตรงกับความต้องการและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียด

ทดลองทำโจทย์ฟรี...
เรามีแบบทดสอบที่จะช่วยให้ท่าน ได้ประเมินถึงความรู้และความเข้าใจของตัวท่านเอง


สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 1

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ

แบบฝึกหัด
การบัญชี 2

 
ท่านสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดในแต่ละชุดได้ฟรี บริการนี้จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบความสามารถ ความพร้อมก่อนสอบ