หลักสูตรติว CPA วิชาการบัญชี 2 เรียนทุกวันเสาร์ 5 สัปดาห์ เริ่ม 22 กย.2555 download ใบสมัครได้ที่นี่

Administrator | 16.05.2012 | 14:41:13 | Views: 4681

ติว CPA กับดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 22 กย. 2555 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ เวลาเรียน : 09.00 น.ถึง 17.30 น. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท. ติดต่อสำรองที่นั่ง 08-1485-7887 เน้นที่ข้อสอบทั้งปรนัย และอัตนัยเป็นหลัก เอกสารประกอบการบรรยายส่วนหนึ่งดัดแแปลงจาก AICPA ซึ่งค่อนข้างท้าทาย และทำให้ท่านมีกรอบความคิดที่จำเป็นกับการสอบ CPA เป็นอย่างมาก

พิเศษ สมัครพร้อมวิชาการบัญชี 1 ก่อนเริ่มเรียน 7 วัน ลดค่าลงทะเบียนเหลือเพียง 9,000 บาท เท่านั้น

(สำหรับงวดนี้ต้องลดจำนวนวันเรียนเหลือเพียง 5 วัน แต่เพิ่มเวลาต่อวันนานขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบของสภาครับ)

Published in sections:


new-course_55d.pdf