คู่มือเตรียมสอบ CPA การบัญชี 1 เสร็จแล้วครับสั่งได้เลย

Administrator | 17.05.2012 | 22:36:11 | Views: 10565

คู่มือเตรียมสอบ CPA ฉบับปรับปรุงล่าสุดเสร็จแล้ว ใช้ชื่อว่า "TFRS Interpretations for CPA Exam Preparation: Accounting 1" เนื้อหาจะเน้นการแปลความมาตรฐานการบัญชีเพื่อเตรียมสอบ CPA ในเล่มจะประกอบด้วยสรุปเนื้อหาพร้อมตัวอย่างการประยุกต์มาตรฐานการบัญชีเข้ากับข้อสอบ CPA ซึ่งเพิ่มเนื้อหามากขึ้นกว่า 100 หน้า ขอเพิ่มราคาเป็นเล่มละ 500 บาท บวกค่าขนส่ง 50 บาท รวม 550 บาท ให้ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 001-2-54708-0 สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ พร้อมทั้ง SMS ชื่อที่อยู่มาที่ 081-755-0543 จะรีบจัดส่งให้ภายใน 3 วันครับ ในเร็วๆ นี้ผมจะออก TFRS for CPA Exam Workbook ด้วย รอหน่อยนะครับ

Published in sections: document ::


cpa1-cover.pdf
cpa1_example_0456.pdf