ลงทะเบียนใหม่
ยืนยันชำระเงิน
ใส่รหัสเพิ่มคอร์ส
ช่วยเหลือ

รายการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์

2020 – 1.0 Version Update History
– เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการเข้าระบบด้วย FACEBOOK ในหน้าเข้าสู่ระบบ
– เมนู “Sign IN” แก้ไขเป็น “เข้าสู่ระบบ”จุดสังเกตุเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเห็นเป็นเมนู “ออกจากระบบ” แทน
– เมนู “ลงทะเบียนใหม่” ย้ายตำแหน่งมาอยู่ในแถบปุ่มที่เห็นได้ชัด
– เมนู  “ยืนยันชำระเงิน” ย้ายตำแหน่งมาอยู่ในแถบปุ่มที่เห็นได้ชัด
– เมนู “Redeem a Voucher” แก้ไขชื่อเป็น “ใส่รหัสเพิ่มคอร์ส” และย้ายตำแหน่งมาอยู่ในแถบปุ่มที่เห็นได้ชัด
– เพิ่มเมนูใหม่ “ห้องเรียนออนไลน์”ทั้งหมด *สามารถเข้าห้องเรียนได้อีกช่องทาง
– เมนู “ช่วยเหลือ” ย้ายตำแหน่งมาอยู่ในแถบปุ่มที่เห็นได้ชัด

คอร์สล่าสุด