วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าคอร์สและค่าหนังสือ ท่านสามารถโอนเงินชำระค่าคอร์สต่างๆและหรือค่าหนังสือเรียนผ่านธนาคารได้ดังนี้ บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด [...]