วิชญา

ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ตอนนี้หนูได้เป็น cpa แล้ว ได้เรียนวิชาบัญชี 2 กับอาจารย์ […]

By |2017-12-13T01:24:11+07:00December 12th, 2017|Testimonial|Comments Off on วิชญา

กฤษณา จักรเพ็ชร

เรียน อาจารย์สมศักดิ์ พี่สอบผ่านบัญชี 1 แล้วค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ทำให้สอบผ่าน […]

By |2017-12-13T01:23:20+07:00December 12th, 2017|Testimonial|Comments Off on กฤษณา จักรเพ็ชร

รัตนา อยู่สุข

เคยไปเรียนกับอาจารย์ ตั้งแต่เตรียมสอบครั้งที่ 3/2551 ครั้งที่ 12 สอบ 2 ครั้งแรก  […]

By |2017-12-13T01:22:33+07:00December 12th, 2017|Testimonial|Comments Off on รัตนา อยู่สุข