เฉลยข้อสอบซีพีเอ

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง
จากสนามสอบจริง CPA

รวบรวมจัดทำเฉลย โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และร่วมด้วยเพื่อนพี่น้องนักบัญชีหลายท่าน

เราตั้งใจรวบรวมข้อสอบที่จำลองมาจากของจริง หรือเพื่อให้ใกล้เคียงและนำส่งต่อมอบให้โดยรวดเร็วที่สุด จากความพยายามของหลายฝ่าย แม้จะยากลำบากในการได้มา แต่ทั้งหมดนี้นั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์สูงสุด โชคดีและประสบความสำเร็จกันทุกท่านครับ

ปี 2566

บัญชี 1
Accounting 1

ปี 2566

บัญชี 2
Accounting 2

ปี 2565

บัญชี 1
Accounting 1

ปี 2565

บัญชี 2
Accounting 2

ปี 2564

บัญชี 1
Accounting 1

ครั้งที่ 3 (งด)

ปี 2564

บัญชี 2
Accounting 2

ครั้งที่ 3 (งด)