เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2563

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2/2563

ยังไม่มีการสอบ

ครั้งที่ 3/2563

ยังไม่มีการสอบ

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2/2563

ยังไม่มีการสอบ

ครั้งที่ 3/2563

ยังไม่มีการสอบ

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2562

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2561

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2560

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2559

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2558

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2557

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2556

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2555

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2554

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2553

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2552

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2551

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ครั้งนี้ไม่มีการสอบ

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2550

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2549

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2548

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2547

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

เฉลยข้อสอบแบบจำลอง CPA ประจำปี 2546

AC1

วิชาการบัญชี 1

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

AC2

วิชาการบัญชี 2

ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

ข้อสอบ CPA พร้อมเฉลย ครั้งที่ 1/2546
วิชา การบัญชี (ส่วนอัตนัย)
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

(เฉลยอย่างไม่เป็นทางการ)
โจทย์ข้อสอบเผยแพร่โดยสำนักงาน ก.บช. ชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ห้ามทำสำเนาจำหน่ายจ่ายแจกในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด

เฉลยข้อสอบ CPA
AC1 ล่าสุด 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ติว CPA เฉลยข้อสอบปรนัยในเล่มคู่มือเตรียมสอบ AC1 – AC2 Version 2018
ติว CPA เฉลยปรนัยคู่มือเตรียมสอบ AC1 version 2018 ดาวน์โหลดไฟล์
ติว CPA เฉลยปรนัยคู่มือเตรียมสอบ AC2 version 2018 ดาวน์โหลดไฟล์

เฉลยข้อสอบจำลอง CPA การบัญชี 1
ใหม่!!! ไฟล์เฉลยข้อสอบปีล่าสุด 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ AC1_62_02.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์AC1_62_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ AC1_61_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_61_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_61_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_60_03_edited.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_60_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_60_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_60_01_edited.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_59_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_59_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_59_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_58_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_58_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_58_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_57_03corrected.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_57_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_57_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_57_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_56_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_56_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_56_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_55_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_55_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_55_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_54_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_54_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_54_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_53_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_53_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_53_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_52_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_52_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_52_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_51_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_51_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC1_51_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_50_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_50_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_50_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_49_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_49_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_49_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_48_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_48_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_48_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_47_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_47_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_47_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_46_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_46_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC_46_01.pdf

เฉลยข้อสอบจำลอง CPA การบัญชี 2
ใหม่!!! ไฟล์เฉลยข้อสอบปีล่าสุด 2562

ดาวน์โหลดไฟล์: AC2_62_02.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ : AC2_62_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_61_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_61_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_61_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_60_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_60_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_60_01_edited.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_60_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_59_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_59_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_59_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_58_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_58_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_58_01_corrected.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_57_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_57_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_57_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_56_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_56_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_56_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_55_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_55_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_55_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_54_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_54_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_54_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_53_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_53_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_53_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_52_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_52_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_52_01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_51_03.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_51_02.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :AC2_51_01.pdf[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

DipTFR

ดาวน์โหลดไฟล์ :DipTFR_59_Solution.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :DipTFR_8_160_Solution.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :DipTFR_7_259_Solution.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ :DipTFR_58_Solution.pdf[/vc_column_text][vc_column_text]

โจทย์ปรนัยเพิ่มเติม AC1

ไฟล์ข้อสอบ :งบการเงินของกลุ่มกิจการ
ไฟล์ข้อสอบ :แบบทดสอบก่อนสอบ 40 ข้อ
ไฟล์ข้อสอบ :ภาษีเงินได้
ไฟล์ข้อสอบ :สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ไฟล์ข้อสอบ :ผลประโยชน์พนักงาน
ไฟล์ข้อสอบ :การด้อยค่าของสินทรัพย์ :
https://goo.gl/forms/tM3BbeYK3o5HI3r12

ไฟล์ข้อสอบ :สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ไฟล์ข้อสอบ :เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ไฟล์ข้อสอบ :การรวมธุรกิจ
ไฟล์ข้อสอบ :งบการเงินรวม :
https://goo.gl/forms/dNMMPy4hr6f7bC6E2

ไฟล์ข้อสอบ :สัญญาเช่า

โจทย์ปรนัยเพิ่มเติม AC2

ไฟล์ข้อสอบ :แบบทดสอบก่อนสอบ AC2
ไฟล์ข้อสอบ :การนำเสนองบการเงิน
ไฟล์ข้อสอบ :สัญญาก่อสร้าง
ไฟล์ข้อสอบ :รายได้และเกษตรกรรม[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

 TFRS Video Clip

การตีราคา PPE ตาม TAS 16 ตามแนวทาง FAP ระบุ 3 แบบ

การกำหนดส่วนงานดำเนินงานที่ต้องนำเสนอตาม TFRS 8

ความแตกต่างของ PV แบบจ่ายงวดแรกต้นงวด / ปลายงวด

กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงานตาม TAS 19 ตอนที่ 1

กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงานตาม TAS 19 ตอนที่ 2

การคำนวณค่าความนิยมแบบ Full GW VS Partial GW ตาม TFRS 3

อธิบายระดับความน่าจะเป็นที่ระบุใน TFRS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]