วิธีการชำระค่าคอร์สและค่าหนังสือ

 • ท่านสามารถโอนเงินชำระค่าคอร์สต่างๆและหรือค่าหนังสือเรียนผ่านธนาคารได้ดังนี้
  บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
  เลขที่บัญชี 033-3-36098-5 สาขา ซอยอุดมสุข

วิธีการยืนยันการชำระเงิน

หมายเหตุ : เลือกช่องทางยืนยันการชำระเงินและใส่รายละเอียดที่อยู่จัดส่งได้ 3 ช่องทาง โดยเลือกทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 ยืนยันการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มในเว็บไซต์
  หลังจากการโอนชำระแล้วให้ยืนยันการชำระเงินดังกล่าวผ่าน แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน

 • ช่องทางที่ 2 ยืนยันการชำระเงินผ่าน LINE
  หลังจากการโอนชำระแล้วให้ยืนยันการชำระเงินดังกล่าวผ่าน LINE ID : cpa_somsak

 • ช่องทางที่ 3 ยืนยันการชำระเงินผ่านโทรศัพท์
  หลังจากการโอนชำระแล้วให้ยืนยันการชำระเงินดังกล่าวผ่าน อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับการโอนหรือการส่งหนังสือติดต่อได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543