Reset Password


การกดรีเซ็ตหรือขอใหม่ไม่ปลอดภัยจุดนี้คือความเสี่ยงระหว่างผู้ใช้กับผู้จัดเก็บต้องเปิดช่องสำคัญที่เก็บข้อมูลนี้บ่อยๆ อาจถูกโจมตีขโมยข้อมูลระหว่างทางไปได้

แนะนำใช้รหัสผ่านที่จำได้ ใช้อยู่และยากคาดเดาสักหน่อย หรือจดเอาไว้ วิธีบ้านๆที่ดีที่สุด ทำครั้งเดียวแล้วจบ
ข้อมูลส่วนนี้เข้ารหัส แอดมินไม่สามารถเปิดดูได้ ผิดกฏหมาย การติดต่อแอดมินเพื่อขอแก้ไขหรือดูให้นั้น จึงขอยกเว้นต้องขออภัยมา ณ ที่นี้