วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านตู้เอทีเอ็ม ได้จากธนาคารดังนี้

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขบัญขี 0012547080
ในนาม สมศํกดิ์ ประถมศรีเมฆ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 0454015788
ในนาม สมศํกดิ์ ประถมศรีเมฆ

หลังจากชำระเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งยืนยันการชำระได้ที่ลิงค์นี้
แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน