วิธีการชำระเงิน

  ท่านสามารถชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านตู้เอทีเอ็ม ได้จากธนาคารดังนี้

  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขบัญขี 0012547080
  ในนาม สมศํกดิ์ ประถมศรีเมฆ

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  บัญชี ออมทรัพย์
  หมายเลขบัญชี 0454015788
  ในนาม สมศํกดิ์ ประถมศรีเมฆ

  หลังจากชำระเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งยืนยันการชำระได้ที่ลิงค์นี้
  แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน