PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
==============

วันที่มีผลบังคับใช้: 26 เมษายน 2018

CPA Solution (“เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”) เป็นผู้ดำเนินการ https://www.cpasolution.net
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ CPA Solution (“บริการ”)

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่คุณมี
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับโซลูชัน CPA จัดทำโดย
[TermsFeed](https://termsfeed.com/)

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยใช้บริการคุณ
ยินยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายมีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
——————————

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
จัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ข้อมูลส่วนบุคคล
*************

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างแก่เราเป็นการส่วนตัว
ข้อมูลระบุตัวตนที่สามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”). ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึงแต่ไม่ใช่
จำกัดเฉพาะ:

* ที่อยู่อีเมล
* ชื่อและนามสกุล
* หมายเลขโทรศัพท์
* ที่อยู่ รัฐ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เมือง
* คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน
**********

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมของเรา
บริการหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“การใช้งาน
ข้อมูล”).

ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ของคุณ
ที่อยู่โปรโตคอล (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าต่างๆ
ของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้
บนหน้าเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลการใช้งานนี้อาจ
รวมข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ มือถือของคุณ
ID เฉพาะของอุปกรณ์, ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ, ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ
ระบบ, ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มือถือที่คุณใช้, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน
และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

การติดตาม & ข้อมูลคุกกี้
************

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมของเรา
บริการและเก็บข้อมูลบางอย่าง

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน
ตัวระบุที่ไม่ซ้ำใคร คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้
บนอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์
เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเมื่อ
กำลังส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่ยอมรับ
สามารถใช้บริการของเราได้บางส่วน

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

* คุกกี้เซสชัน เราใช้ Session Cookies เพื่อให้บริการของเรา
* การตั้งค่าคุกกี้ เราใช้ Preference Cookies เพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ
และการตั้งค่าต่างๆ
* คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้ Security Cookies เพื่อความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล
———–

CPA Solution ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

* เพื่อจัดหาและบำรุงรักษาบริการ
* เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
* เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในคุณสมบัติแบบโต้ตอบของบริการของเราเมื่อ
คุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
* เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนลูกค้า
* เพื่อให้การวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุง
บริการ
* เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
* เพื่อตรวจหา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล
—————-

ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกถ่ายโอนไปยัง — และ
เก็บรักษาไว้ที่ — คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือ
เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของรัฐบาลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างออกไป
ผู้ที่มาจากเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา
โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทย
และประมวลผลที่นั่น

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการที่คุณส่งนโยบายดังกล่าว
ข้อมูลแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น

CPA Solution จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณ
ได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และไม่มีการถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเกิดขึ้นกับองค์กรหรือประเทศเว้นแต่
มีการควบคุมที่เพียงพอ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและ
ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูล
——————

ข้อกำหนดทางกฎหมาย
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CPA Solution อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่า
การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้อง:

* เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
* เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ CPA Solution
* เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
บริการ
* เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
* เพื่อป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัย

Privacy Policy
==============

Effective date: April 26, 2018

CPA Solution (“us”, “we”, or “our”) operates the https://www.cpasolution.net
website and the CPA Solution mobile application (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and
disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have
associated with that data. This Privacy Policy for CPA Solution is powered by
[TermsFeed](https://termsfeed.com/).

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you
agree to the collection and use of information in accordance with this policy.
Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy
Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions.

Information Collection And Use
——————————

We collect several different types of information for various purposes to
provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Personal Data
*************

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally
identifiable information that can be used to contact or identify you
(“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not
limited to:

* Email address
* First name and last name
* Phone number
* Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
* Cookies and Usage Data

Usage Data
**********

We may also collect information that your browser sends whenever you visit our
Service or when you access the Service by or through a mobile device (“Usage
Data”).

This Usage Data may include information such as your computer’s Internet
Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages
of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent
on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When you access the Service by or through a mobile device, this Usage Data may
include information such as the type of mobile device you use, your mobile
device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating
system, the type of mobile Internet browser you use, unique device identifiers
and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data
************

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our
Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous
unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored
on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts
to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a
cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be
able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

* Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
* Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences
and various settings.
* Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data
———–

CPA Solution uses the collected data for various purposes:

* To provide and maintain the Service
* To notify you about changes to our Service
* To allow you to participate in interactive features of our Service when
you choose to do so
* To provide customer care and support
* To provide analysis or valuable information so that we can improve the
Service
* To monitor the usage of the Service
* To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data
—————-

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and
maintained on — computers located outside of your state, province, country or
other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than
those from your jurisdiction.

If you are located outside Thailand and choose to provide information to us,
please note that we transfer the data, including Personal Data, to Thailand
and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such
information represents your agreement to that transfer.

CPA Solution will take all steps reasonably necessary to ensure that your data
is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer
of your Personal Data will take place to an organization or a country unless
there are adequate controls in place including the security of your data and
other personal information.

Disclosure Of Data
——————

Legal Requirements
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CPA Solution may disclose your Personal Data in the good faith belief that
such action is necessary to:

* To comply with a legal obligation
* To protect and defend the rights or property of CPA Solution
* To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the
Service
* To protect the personal safety of users of the Service or the public
* To protect against legal liability

Security Of Data
—————-

The security of your data is important to us, but remember that no method of
transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100%
secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your
Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers
—————–

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service
(“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform
Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these
tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other
purpose.

Analytics
~~~~~~~~~

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our
Service.

Links To Other Sites
——————–

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If
you click on a third party link, you will be directed to that third party’s
site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you
visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy
policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy
——————

Our Service does not address anyone under the age of 13 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone
under the age of 13. If you are a parent or guardian and you are aware that
your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we
become aware that we have collected Personal Data from children without
verification of parental consent, we take steps to remove that information
from our servers.

Changes To This Privacy Policy
——————————

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any
changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior
to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of
this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.
Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this
page.

Contact Us
———-

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

* By email: wtstp@hotmail.com