(คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 STEP BY STEP รอบที่ 3/2562

฿5,500.00

(คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 STEP BY STEP รอบที่ 3/2562
เน้นปรับพื้น TFRS และแนวทางการคำนวณที่จำเป็น วิชาละ 5,500 บาท
สอบถาม 081 755 0543 หรือ inbox หรือ line ID: @cpa-somsak
ชำระเงินเข้า Kbank 033-3-36098-5 บริษัท ซีพีอ โซลูชั่นส์ จำกัด

Share

Description

(คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 STEP BY STEP รอบที่ 3/2562

เริ่มครั้งแรก 18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
(AC1 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 6 สัปดาห์ ห่างจากBTS บางนา  200 เมตร)
เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน TFRS หรือผู้ที่จบมาเป็นเวลานาน เน้นปรับพื้น TFRS และการคำนวณที่สำคัญดังนี้

หัวข้อ
 1 การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
 2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
 3 การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
 4 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
 5 กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
 6 การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
 7 การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
 8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
 9 การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
 10 การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
 11 กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Worksheet)
 12 การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (Mark to Market Calculations)
 13 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)

 

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @Cpa-Somsak
ราคา 5,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึก version 2019 แล้วชำระส่วนต่าง 4,400 บาทเท่านั้น)
ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้ บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

 

รายละเอียด course

https://drive.google.com/open?id=1icj_WTuHGKNbmwm2Z8DYDDmsm88plfxU