(คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 STEP BY STEP รอบที่ 2/2562

฿5,500.00

(คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 STEP BY STEP รอบที่ 2/2562
เน้นปรับพื้น TFRS และแนวทางการคำนวณที่จำเป็น วิชาละ 5,500 บาทเริ่มเรียนอาทิตย์ 21/4/2562
สอบถาม 081 755 0543 หรือ inbox หรือ line ID: @cpa-somsak
ชำระเงินเข้า Kbank 033-3-36098-5 บริษัท ซีพีอ โซลูชั่นส์ จำกัด

Share

Description

 

(คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 STEP BY STEP รอบที่ 2/2562 (AC1 เริ่ม อา.21/4/62 AC2 ถึง อา. 26/5/62 เวลา 9.00 – 16.00 น. 6 สัปดาห์ ห่างจากBTS บางนา  200 เมตร)

เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน TFRS หรือผู้ที่จบมาเป็นเวลานาน เน้นปรับพื้น TFRS และการคำนวณที่สำคัญดังนี้

หัวข้อ
 1 การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
 2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
 3 การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
 4 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
 5 กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
 6 การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
 7 การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
 8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
 9 การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
 10 การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
 11 กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Worksheet)

 12 การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

(Mark to Market Calculations)

 13 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)

 

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @Cpa-Somsak

ราคา 5,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึก version 2019 แล้วชำระส่วนต่าง 4,400 บาทเท่านั้น) ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้ บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

 

รายละเอียด course

https://drive.google.com/open?id=1icj_WTuHGKNbmwm2Z8DYDDmsm88plfxU