(คอร์สออนไลน์) AC2 Step by Step Class รอบที่ 3/62 พื้นฐาน TFRS และต้นทุน

4,500.00฿

(คอร์สออนไลน์) ติว CPA AC2 Step by Step Class รอบที่ 3/62
เน้นปรับพื้นฐาน TFRS และแนวการทำข้อสอบ เข้าชมได้ทันทีทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ
พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ line ID: @cpa-somsak

Share

Description

(ออนไลน์) ติว CPA AC2 Step by Step Class รอบที่ 3/62
ดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเครื่องมือ เริ่มดูได้ทันทีหลังจากสมัคร (โดยดูครั้งที่  2/62 ได้ทันที)

เริ่มออนไลน์ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน TFRS หรือผู้ที่จบมาเป็นเวลานาน เน้นปรับพื้น TFRS และการคำนวณที่สำคัญดังนี้

หัวข้อสำคัญ
 1 การคำนวณต้นทุนช่วง (Process Costing)
 2 การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)
 3 ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)
 4 ต้นทุนร่วม (Joint Cost)
 5 ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing)
6 ต้นทุนแผนกบริการ (Service Dept. Cost)
 7 มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
 8 กำไรต่อหุ้น (EPS & DEPS)
 9 สัญญาก่อสร้าง (Construction Contracts)
 10 การปันส่วน (Allocations)
11 งบกระแสเงินสด (CF statement)
 12 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี (Accounting Changes)
 13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payments)
 14 ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (Operating Segment)
 15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (FX)

 

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @Cpa-Somsak
ราคา 4,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึก version 2019 แล้วชำระส่วนต่าง 3,400 บาทเท่านั้น)
ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้ บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

 

รายละเอียด course

https://drive.google.com/open?id=1icj_WTuHGKNbmwm2Z8DYDDmsm88plfxU