คอร์สออนไลน์ ติว CPA บัญชี 1 Comprehensive Class รอบ 3/2562 ทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ

4,500.00฿

บันทึกเป็นวิดีโอ Full HD 1080P จากห้องเรียนสดรวมกว่า 40 ชม. ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดทล่าสุด!
จากการสอนสดโดยการสอนเริ่มครั้งแรก 18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเครื่องมือ เริ่มดูได้ทันทีหลังจากสมัคร (เตรียมตัวได้ก่อนใคร โดยดูครั้งที่ 2/62 ได้ทันที)

พร้อมเรียนออนไลน์ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 75% ของสนามสอบในปี 2561

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @Cpa-Somsak
ราคา 4,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึก version 2019 แล้วชำระส่วนต่าง 3,400 บาทเท่านั้น)
ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้ บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

Description

บันทึกเป็นวิดีโอ Full HD 1080P จากห้องเรียนสดรวมกว่า 40 ชม. ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดทล่าสุด!
จากการสอนสดโดยการสอนเริ่มครั้งแรก 18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเครื่องมือ เริ่มดูได้ทันทีหลังจากสมัคร (เตรียมตัวได้ก่อนใคร โดยดูครั้งที่ 2/62 ได้ทันที)

พร้อมเรียนออนไลน์ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 75% ของสนามสอบในปี 2561

หัวเรื่อง
1. กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
2. สินทรัพย์หมุนเวียน
3. เครื่องมือทางการเงิน
4. การรวมธุรกิจและกิจการในเครือ
5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
7. หนี้สิน

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม เริ่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @Cpa-Somsak
ราคา 4,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึก version 2019 แล้วชำระส่วนต่าง 3,400 บาทเท่านั้น)
ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้ บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

 

รายละเอียด course

https://drive.google.com/open?id=1c-L_jzIuc4O-nRiKiy1LSxLAebAEAmhK