(คอร์สออนไลน์) AC1 Step by Step Class รอบที่ 3/62 พื้นฐาน TFRS และการคำนวณ

4,500.00฿

(คอร์สออนไลน์) ติว CPA บัญชี 1 Step by Step Class รอบที่ 3/2562
เน้นปรับพื้นฐาน TFRS และแนวการทำข้อสอบ เข้าชมได้ทันทีทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ
พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ line ID: @cpa-somsak

Share

Description

(ออนไลน์) ติว CPA บัญชี 1 STEP BY STEP รอบที่ 3/2562
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ BTS บางนา (บ้านเลขที่ 3284 ปากซอยวัดบางนาใน จาก BTS ทางออก 2 เพียง 200 เมตร)
ดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเครื่องมือ เริ่มดูได้ทันทีหลังจากสมัคร (เตรียมตัวได้ก่อนใคร โดยดูครั้งที่ 2/62 ได้ทันที)

เริ่มออนไลน์ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน TFRS หรือผู้ที่จบมาเป็นเวลานาน เน้นปรับพื้น TFRS และการคำนวณที่สำคัญดังนี้

หัวข้อ
 1 การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
 2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
 3 การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
 4 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
 5 กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
 6 การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
 7 การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
 8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
 9 การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
 10 การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
 11 กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Worksheet)

 12 การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

(Mark to Market Calculations)

 13 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2019 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @Cpa-Somsak
ราคา 4,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึก version 2019 แล้วชำระส่วนต่าง 3,400 บาทเท่านั้น)
ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้ บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

 

รายละเอียด course

https://drive.google.com/open?id=1icj_WTuHGKNbmwm2Z8DYDDmsm88plfxU