[ใหม่ล่าสุด 2565] สั่งซื้อ (หนังสือ) คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1

550.00฿

2022 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
เนื้อหาครอบคลุม TFRS version 2564 ขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
ประมาณ 500 หน้า เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
2. กดสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)
4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
เลขที่บัญชี 033-3-36098-5
สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

รหัสสินค้า: SKU-HA12020 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

2022 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
504 หน้า เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง โทรถามรายละเอียดได้ที่ 081-755-0543 หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ

ดูวิธีการชำระเงินและช่องทางการยืนยันการชำระได้ที่นี่

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บทที่ 2 สรุปกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
บทที่ 3 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 4 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2564) เรื่องสินค้าคงเหลือ
บทที่ 5 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การรวมธุรกิจ
บทที่ 6 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง งบการเงินรวม
บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การร่วมการงาน
บทที่ 8 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
บทที่ 9 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทที่ 10 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บทที่ 11 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2564) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บทที่ 12 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บทที่ 13 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2564) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
บทที่ 14 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
บทที่ 15 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บทที่ 16 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2564) การสำรวจและประเมินค่าทรัพยากรแร่
บทที่ 17 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2564) การด้อยค่าของสินทรัพย์
บทที่ 18 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2564) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บทที่ 19 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2564) ภาษีเงินได้
บทที่ 20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
บทที่ 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน