[ใหม่ล่าสุด 2567] สั่งซื้อ (หนังสือ) คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1

580.00฿

2024 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1

คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
เนื้อหาครอบคลุม TFRS version 2566 ขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
ประมาณ 500 หน้า เล่มละ 580 บาท พร้อมค่าขนส่ง หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
2. กดสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)
4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
เลขที่บัญชี 033-3-36098-5
สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

รหัสสินค้า: SKU-HA12020 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

2024 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
500 หน้า เล่มละ 580 บาท พร้อมค่าขนส่ง โทรถามรายละเอียดได้ที่ 081-755-0543 หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ

ดูวิธีการชำระเงินและช่องทางการยืนยันการชำระได้ที่นี่

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

บทที่ 3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีตัวตน

บทที่ 4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บทที่ 5 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ

บทที่ 7 การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวม

บทที่ 8 การร่วมการงานและเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บทที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บทที่ 10 เครื่องมือทางการเงิน

บทที่ 11 สัญญาเช่า

บทที่ 12 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน