สั่งซื้อ (คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 Comprehensive Class 1/2567

5,900.00฿

รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS version 2023 กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 80% ของสนามสอบ

เน้นความเข้าใจเนื้อหา TFRS และแนวทางการทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าที่สอดคล้อง TFRS ล่าสุดที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สรุปเนื้อหาสำคัญ เทคนิคการทำโจทย์ปรนัยและอัตนัย การคำนวณประกอบที่จำเป็นต้องทราบ โดยเรื่องสำคัญได้แก่

 1. กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
  2. สินทรัพย์หมุนเวียน
  3. เครื่องมือทางการเงิน
  4. การรวมธุรกิจและกิจการในเครือ
  5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่า
  6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
  7. หนี้สิน

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร Comprehensive Class

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @cpasolution
ราคา 5,900 บาท (มีหนังสือและแบบฝึกแล้วชำระส่วนต่าง 4,740 บาทเท่านั้น)

ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS version 2023 กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 80% ของสนามสอบ เป็นคอร์สหลักที่ผู้เข้าสอบ AC1 ทุกท่านควรเลือกเตรียมตัว

เน้นความเข้าใจเนื้อหา TFRS และแนวทางการทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าที่สอดคล้อง TFRS ล่าสุดที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สรุปเนื้อหาสำคัญ เทคนิคการทำโจทย์ปรนัยและอัตนัย การคำนวณประกอบที่จำเป็นต้องทราบ โดยเรื่องสำคัญได้แก่

 1. กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
  2. สินทรัพย์หมุนเวียน
  3. เครื่องมือทางการเงิน
  4. การรวมธุรกิจและกิจการในเครือ
  5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่า
  6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
  7. หนี้สิน

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร Comprehensive Class

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ version 2024 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @cpasolution
ราคา 5,900 บาท (มีหนังสือและแบบฝึกแล้วชำระส่วนต่าง 4,740 บาทเท่านั้น)

ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5