สั่งซื้อ (คอร์สเรียนสด) ติว CPA บัญชี 1 Step by Step Class รอบ 3/64

5,500.00฿

เพิ่มเติม TFRS กับหลักสูตรที่ผู้สอบผ่าน 76%
ของสนามสอบ เลือกเตรียมตัวกับเราสิครับ

รับคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำหลักสูตรละ 2 เล่ม มูลค่า 1,100 บาท
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @cpasolution
ราคา 5,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึกแล้วชำระส่วนต่าง 4,400 บาทเท่านั้น)

วันที่ติว : วิชาบัญชี 1 ติวทุกวันอาทิตย์ 6 ครั้ง

เนื้อหาจะนำมาลง 1-2 วัน หลังจากมีการสอนสด

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
2. กดสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)
4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
เลขที่บัญชี 033-3-36098-5
สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดอื่นๆ :
มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการคำนวณที่จำเป็น
ต่อการทำข้อสอบวิชาการบัญชี 1 โดยเน้นสอนแบบ workshop

หัวเรื่อง
1 การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
3 การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
4 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
5 กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
6 การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
7 การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
9 การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
10 การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
11 กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Worksheet)
12 การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (Mark to Market Calculations)
13 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @cpasolution
ราคา 5,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึกแล้วชำระส่วนต่าง 4,400 บาทเท่านั้น)

ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

บัญชี 1 เร่งรัด ขึ้นครบหมดแล้วหากยังดูวิดีโอไม่ได้ ให้ปิดเปิดเครื่องเพื่อล้างหน่วยความจำเดิมครับ

แอดมิน