สั่งซื้อ (คอร์สเรียนออนไลน์) บัญชี 1 หลักสูตร Comprehensive Class ปี 2567

5,000.00฿

รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS version 2023 กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 80% ของสนามสอบ

เน้นความเข้าใจเนื้อหา TFRS และแนวทางการทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าที่สอดคล้อง TFRS ล่าสุดที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ออนไลน์ดูได้ 4 เดือนนับจาก register ไม่จำกัดชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ ในลักษณะคลิปวีดีโอ

 

หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี

 1. กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
 2. สินทรัพย์หมุนเวียน
 3. เครื่องมือทางการเงิน
 4. การรวมธุรกิจ งบการเงินรวม และกิจการในเครือ
 5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่า
 6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
 7. หนี้สิน

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร Comprehensive Class

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2024 หลักสูตรละ 2 เล่ม

สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @cpasolution

ราคา 5,000 บาท (มีหนังสือและแบบฝึกแล้วชำระส่วนต่าง 3,840 บาทเท่านั้น)

 

ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS version 2023 กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 80% ของสนามสอบ เป็นคอร์สหลักที่ผู้เข้าสอบ AC1 ทุกท่านควรเลือกเตรียมตัว

เน้นความเข้าใจเนื้อหา TFRS และแนวทางการทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าที่สอดคล้อง TFRS ล่าสุดที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ออนไลน์ดูได้ 4 เดือนนับจาก register ไม่จำกัดชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ ในลักษณะคลิปวีดีโอ

 

หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี

 1. กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
 2. สินทรัพย์หมุนเวียน
 3. เครื่องมือทางการเงิน
 4. การรวมธุรกิจ งบการเงินรวม และกิจการในเครือ
 5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่า
 6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
 7. หนี้สิน

 

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2024 หลักสูตรละ 2 เล่ม

สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @cpasolution

ราคา 5,000 บาท (มีหนังสือและแบบฝึกแล้วชำระส่วนต่าง 3,840 บาทเท่านั้น)

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร Comprehensive Class

ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5