สั่งซื้อ (คอร์สเรียนออนไลน์) บัญชี 1 ปรับพื้นฐาน Step by Step Class ปี 2567

5,000.00฿

เน้นปรับพื้น TFRS กับการคำนวณที่จำเป็น เหมาะกับผู้ที่จบมานานหรือไม่ได้ทำงานด้าน TFRS ซึ่งการปรับพื้นถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก

 

หัวข้อที่สอน (workshop ทำโจทย์พร้อมกับอาจารย์)

 

หัวข้อ

1 การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T

2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)

3 การรวมธุรกิจ (Business Combinations)

4 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

5 กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)

6 การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)

7 การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)

8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)

ราคา 5,000 บาท พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำวิชาละ 2 เล่ม มูลค่า 1,160 บาท

รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส AC1 – AC2 Step by Step

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
 2. กดสั่งซื้อ
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง
 4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)

4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ

4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***

 1. กดยืนยันการสั่งซื้อ
 2. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่

หมายเหตุ

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว

>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

 

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)

เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

รายละเอียดเพิ่มเติม

เน้นปรับพื้น TFRS กับการคำนวณที่จำเป็น เหมาะกับผู้ที่จบมานานหรือไม่ได้ทำงานด้าน TFRS ซึ่งการปรับพื้นถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก

 

หัวข้อที่สอน (workshop ทำโจทย์พร้อมกับอาจารย์)

 

หัวข้อ

1 การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T

2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)

3 การรวมธุรกิจ (Business Combinations)

4 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

5 กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)

6 การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)

7 การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)

8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)

ราคา 5,000 บาท พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำวิชาละ 2 เล่ม มูลค่า 1,160 บาท

รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส AC1 – AC2 Step by Step

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
 2. กดสั่งซื้อ
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง
 4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)

4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ

4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***

 1. กดยืนยันการสั่งซื้อ
 2. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่

หมายเหตุ

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว

>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

 

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)

เลขที่บัญชี 033-3-36098-5

สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543