สั่งซื้อ (คอร์สเรียนออนไลน์) บัญชี 2 หลักสูตร Comprehensive Class ปี 2567

5,000.00฿

รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS version 2023 และการบัญชีต้นทุน กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 80% ของสนามสอบ

เน้นความเข้าใจเนื้อหา TFRS และแนวทางการทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าที่สอดคล้อง TFRS ล่าสุดที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ออนไลน์ดูได้ 4 เดือนนับจาก register ไม่จำกัดชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ ในลักษณะคลิปวีดีโอ

 

หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี

 1. การบัญชีต้นทุน
 2. รายได้
 3. สัญญาเช่า
 4. การนำเสนองบการเงิน
 5. งบกระแสเงินสด
 6. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 7. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
 9. กำไรต่อหุ้น
 10. การวัดมูลค่ายุติธรรม
 11. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 12. ส่วนงานดำเนินงาน
 13. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

พร้อมหนังสือคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2024 จำนวน 2 เล่ม ราคาคอร์สละ 5,000 บาท ดูได้ 4 เดือนนับจาก register

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร Comprehensive Class

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
2. กดสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)
4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
เลขที่บัญชี 033-3-36098-5
สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS version 2023 และการบัญชีต้นทุน กระชับตรงประเด็น เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 80% ของสนามสอบ เป็นคอร์สหลักที่ผู้เข้าสอบ AC2 ทุกท่านควรเลือกเตรียมตัว

เน้นความเข้าใจเนื้อหา TFRS และแนวทางการทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าที่สอดคล้อง TFRS ล่าสุดที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ออนไลน์ดูได้ 4 เดือนนับจาก register ไม่จำกัดชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ ในลักษณะคลิปวีดีโอ

 

หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี

 1. การบัญชีต้นทุน
 2. รายได้
 3. สัญญาเช่า
 4. การนำเสนองบการเงิน
 5. งบกระแสเงินสด
 6. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 7. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
 9. กำไรต่อหุ้น
 10. การวัดมูลค่ายุติธรรม
 11. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 12. ส่วนงานดำเนินงาน
 13. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

พร้อมหนังสือคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2024 จำนวน 2 เล่ม ราคาคอร์สละ 5,000 บาท ดูได้ 4 เดือนนับจาก register

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร Comprehensive Class

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
2. กดสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)
4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
เลขที่บัญชี 033-3-36098-5
สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543