สั่งซื้อ (คอร์สเรียนออนไลน์) บัญชี 2 ปรับพื้นฐาน Step by Step Class ปี 2567

5,000.00฿

เพิ่มเติม TFRS กับหลักสูตรที่ผู้สอบผ่าน 76%
ของสนามสอบ เลือกเตรียมตัวกับเราสิครับ

รับคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำวิชาละ 2 เล่ม มูลค่า 1,160 บาท

หัวข้อที่สอน (Workshop ทำโจทย์พร้อมกับอาจารย์)

1 การคำนวณต้นทุนช่วง (Process Costing)

2 การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)

3 ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)

4 ต้นทุนร่วม (Joint Cost)

5 ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing)

6 ต้นทุนแผนกบริการ (Service Dept. Cost)

7 มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)

8 กำไรต่อหุ้น (EPS & DEPS)

9 สัญญาก่อสร้าง (Construction Contracts)

10 การปันส่วน (Allocations)

11 งบกระแสเงินสด (CF statement)

12 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี (Accounting Changes)

13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payments)

14 ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (Operating Segment)

15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (FX)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส AC1 – AC2 Step by Step

 

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
2. กดสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)
4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
เลขที่บัญชี 033-3-36098-5
สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543

รายละเอียดเพิ่มเติม

เน้นปรับพื้น TFRS กับการคำนวณที่จำเป็น เหมาะกับผู้ที่จบมานานหรือไม่ได้ทำงานด้าน TFRS ซึ่งการปรับพื้นถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก

หัวข้อที่สอน (workshop ทำโจทย์พร้อมกับอาจารย์)

1 การคำนวณต้นทุนช่วง (Process Costing)

2 การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)

3 ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)

4 ต้นทุนร่วม (Joint Cost)

5 ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing)

6 ต้นทุนแผนกบริการ (Service Dept. Cost)

7 มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)

8 กำไรต่อหุ้น (EPS & DEPS)

9 สัญญาก่อสร้าง (Construction Contracts)

10 การปันส่วน (Allocations)

11 งบกระแสเงินสด (CF statement)

12 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี (Accounting Changes)

13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payments)

14 ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (Operating Segment)

15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (FX)

ราคา 5,000 บาท พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำวิชาละ 2 เล่ม มูลค่า 1,160 บาท 

รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส AC1 – AC2 Step by Step

วิธีการสั่งซื้อคอร์สและหนังสือคู่มือ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกคอร์ส/หนังสือคู่มือ
2. กดสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกรายละเอียด (เฉพาะสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น)
4-1. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
4-2. กรอกอีเมล์และกำหนดรหัสผ่าน***เพื่อใช้เข้าดูคอร์ส***
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนสั่งซื้อและสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินและยืนยันเรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนต่อไป “ชำระเงิน”

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (KBANK)
เลขที่บัญชี 033-3-36098-5
สาขา ซอยอุดมสุข

สแกน QR Code ใช้ปุ่มใน LINE หรือเพิ่มเพื่อน ” @cpasolution ”
ส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาในช่องทางนี้ได้เลยทันที

สงสัยหรือสอบถามได้ที่
อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ โทร 081-755-0543