แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ปี 2020

550.00฿

2020 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 2
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ปี 2020 (ใหม่ล่าสุด)
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
551 หน้า เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง กดสั่งซื้อและหรือโอนเข้า Kbank 001-2-54708-0 และไลน์ชื่อที่อยู่จัดส่งมาที่ @cpasolution ครับ หรือโทรถามรายละเอียดได้ที่ 081-755-0543 หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ

รหัสสินค้า: SKU-BA22020 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

2020 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 2
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ปี 2020
ประกอบด้วยโจทย์ปรนัยกว่า 1000 ข้อ ครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
551 หน้า เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ
ดูวิธีการชำระเงินและช่องทางการยืนยันการชำระได้ที่นี่

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 การคำนวณที่จำเป็นสำหรับการรายงานทางการเงิน
บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน
บทที่ 3 รายได้
บทที่ 4 สัญญาเช่า
บทที่ 5 เงินอุดหนุนรัฐบาล
บทที่ 6 เกษตรกรรม
บทที่ 7 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
บทที่ 8 การนำเสนองบการเงิน
บทที่ 9 งบการเงินระหว่างกาล
บทที่ 10 งบกระแสเงินสด
บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
บทที่ 12 การวัดมูลค่ายุติธรรม
บทที่ 13 กำไรต่อหุ้น
บทที่ 14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
บทที่ 15 ส่วนการดำเนินงาน
บทที่ 16 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บทที่ 17 การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บทที่ 19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
บทที่ 20 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
บทที่ 21 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
บทที่ 22 สัญญาประกันภัย

Go to Top