ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ตอนนี้หนูได้เป็น cpa แล้ว ได้เรียนวิชาบัญชี 2 กับอาจารย์ สอบผ่านครั้งแรกที่เรียนเลยค่ะ และก็ได้เรียนวิชา บัญชี 1 สอบผ่านครั้งนี้ค่ะ ต้องขอบพระคุณทางอาจารย์ที่หนูเข้าใจเนื้อหาต่างๆได้อย่างง่าย เทคนิคต่างๆที่ไปปรับใช้ในข้อสอบได้อย่างดี ตัวอย่างที่ครบและเพียงพอในการสอบ และข้อสอบปรนัยที่ให้ฝึกทำค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
วิชญา