เรียน อาจารย์สมศักดิ์
พี่สอบผ่านบัญชี 1 แล้วค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ทำให้สอบผ่าน
มาเรียนกับอ.3ครั้ง ทำให้เติมเต็มสิ่งที่ยังรู้ไม่จริงได้ดีมาก
บางทีตอนเรียนก็รู้สึกว่าอ.สอนขั้นสูงไปมั้ย บางทีดูมันยากไป แต่สิ่งที่อ.ให้เป็นประโยชน์มากค่ะ
โดยเฉพาปรนัย มีประโยชน์มากจริง ติว500ข้อรอบหลังเหนื่อยมาก แต่คุ้มเวลาอยู่ในห้องสอบ ทำให้ไม่กลัวปรนัยเลย
ตอนนี้เหลือวิชาคอมพิวเตอร์เล่มเดียวค่ะ ต้นเดือนจะไปติวกับอ.พัฒนา

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
กฤษณา จักรเพ็ชร