เคยไปเรียนกับอาจารย์ ตั้งแต่เตรียมสอบครั้งที่ 3/2551 ครั้งที่ 12 สอบ 2 ครั้งแรก ครั้งที่ 12 สอบ 2 ครั้งแรก คะแนนขาดไป 1.5 – 4 คะแนน ทั้งสองครั้ง ครั้งที่ 14 ลงเฉพาะ 2 ตัวนี้ และผ่านรอบนี้ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ เพราะไม่ได้ไปติวที่ไหนอีกเลย ใช้หลักการของอาจารย์ทั้งหมด ฝึกทำโจทย์มากกกกกกก เลยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ
รัตนา อยู่สุข